مرکز تخصصی درمانی طب سنتی - حجامت - زالو (تلفن : 44288368)

گوشت طیور و ماهی
نویسنده : دکتر علی محمدخانی - ساعت ۱۱:۱٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۱ دی ۱۳٩٠
 

گوشت طیور

 1. بهترین طیور آن است که در چراگاه بزرگ شود و بدترین نوع آن است که به صورت مصنوعی تغذیه گردد زیرا که در چراگاه به حد اعتدال غذا می‌‌خورند و به اندازه کافی فعالیت دارند در صورتیکه طیور پرورشی را بیش از حد نیاز تغذیه می‌کنند و فعالیت چندانی نیز نمی‌کنند.
 2. بهترین طیور از جهت هضم و غذائیت بچه خروس است.......

گوشت طیور

 1. بهترین طیور آن است که در چراگاه بزرگ شود و بدترین نوع آن است که به صورت مصنوعی تغذیه گردد زیرا که در چراگاه به حد اعتدال غذا می‌‌خورند و به اندازه کافی فعالیت دارند در صورتیکه طیور پرورشی را بیش از حد نیاز تغذیه می‌کنند و فعالیت چندانی نیز نمی‌کنند.
 2. بهترین طیور از جهت هضم و غذائیت بچه خروس است زمانی که شروع به صدا در آوردن می‌‌کند.
 3. مناسب‌ترین زمان برای مصرف مرغ پیش از تخم کردن آن می‌باشد و در این زمان خون صالح از آن تولید می‌‌شود. کباب گوشت مرغ سبب تقویت اشتها می‌‌شود.
 4. غذائیت مرغ چاق زیاد بوده همچنین موجب ترطیب بدن شده و چاق کننده بدن می‌باشد.‌
 5. جگر اردک و مرغ و مرغابی غذائیت آن زیاد بوده و به سرعت از معده عبور می‌کند.
 6. بال اردک و مرغابی در هضم و غذائیت خوب بوده ولی بهتر از آن بال مرغ است. به طور کلی بال و گردن مرغها به سبب بسیاری حرکت زود هضم‌تر است.
 7. بال و گردن مرغهای پیر و لاغر به علت خشکی و سفتی زیاد آنها بدهضم بوده و خوردن آن خوب نیست.
 8. مغز سر مرغها بهتر از مغز سر چهارپایان است.

تذرو (قرقاول)

 1. طبیعت آن در دوم، گرم و در اول، خشک است.
 2. گوشت آن بینهایت لطیف و سریع‌‌الهضم بوده و تولید خون صالح می‌کند.
 3. مقوی مغز و فهم است.
 4. مصرف سه روز متوالی از کباب گوشت آن سبب رفع فراموشکاری و وسواس می‌گردد.
 5. غذائیت تذرو بیشتر از مرغ بوده و از تمام طیور وحشی سبک‌‌تر است.

تیهو

 1. از نظر لطافت بهترین گوشتها می‌باشد.
 2. معتدل مایل به حرارت و خشک‌تر از تذرو است.
 3. برای بیماران در دوره نقاهت و افرادی که معده ضعیف دارند مناسب می‌باشد.
 4. مناسب افراد قوی نمی‌باشد مگر اینکه به صورت حلیم مصرف کنند.
 5. گوشت آن سبب یبوست می‌گردد.

گوشت کبک

 1. طبیعت آن گرم و خشک در دوم و خشکی آن زیادتر از گرمی آن است و بعضی معتدل دانسته‌‌اند
 2. گوشت آن لطیف‌ترین گوشتها بوده سریع الهضم می‌باشد.
 3. غذائیت آن زیاد بوده و خون زیادی تولید می‌کند و کباب آن چاق کننده می‌باشد.
 4. موجب یبوست می‌گردد.
 5. سبب تفریح قلب شده همچنین نیروی جنسی را نیز افزایش می‌دهد.
 6. بهتر است گوشت تازه آن استفاده نشده بلکه بعد از یک یا دو روز میل کنند.

درّاج

 1. طبیعت آن مایل به حرارت و در اول خشک و بعضی در دوم گرم و خشک دانسته‌‌اند.
 2. گوشت آن لطیف‌تر از کبک و تذرو می‌باشد.
 3. زیاده کنندة جوهر دماغ و فهم و حافظه.
 4. زیاد کننده منی و مقوی معدة سرد و تر.
 5. ، مضر افراد با مزاج گرم و خشک.
 6. . مصلح آن ترشیها بوده و بهتر است برای از بین بردن ضررهای آن با ترشی میل شود.

نکته: باید دانست که مداومت به گوشت تیهو و دراج و کبک مضر بوده و لازم است از مصرف دائمی آنها پرهیز نمود.

بلدرچین

 1. طبیعت آن گرم و خشک بوده و غذائیت زیادی داشته و چاق کننده می‌باشد.
 2. نرم کننده پوست بدن می‌باشد.
 3. مصرف گوشت آن سبب تقویت و تحریک نیروی جنسی خانمها می‌گردد.
 4. پختة آن بهتر از کباب آن می‌باشد.
 5. زیاده روی در مصرف آن موجب ایجاد سردرد می‌گردد.
 6. برای اصلاح آن بهتر است همراه ترشی و روغن و کمی شیرینی پخته شود.
 7. گفته شده است اگر تخم آن را به اطفال بدهند موجب تسریع و فصاحت سخن گفتن می‌شود.

 

گوشت ماهی

 1. بهترین ماهی آن است که در آبهای شیرین که سرچشمة آن دور بوده و بر روی سنگ و سنگ ریزه یا شن گذشته و همیشه جاری بوده و باد بر آن بوزد.
 2. اندازة آن در بزرگی و کوچکی بهتر است متوسط باشد.
 3. حرکت زیاد و فلس بسیار از نشانه‌های ماهی خوب می‌باشد.
 4. ماهی خوب آن است که همان روز صید شده و بوی بد نیز نداشته باشد(گوشت ماهی لطیف بوده و سریعاً دچار عفونت می‌گردد).
 5. ماهی سواحل دریا بهتر و نازک‌تر و لذیذتر از ماهی رودخانه است.
 6. بدترین ماهیها، ماهی قنات و گودالها و چشمه‌‌های کوچک و زمینهای پست و آبهای کثیف بدبو می‌باشد(مخصوصاً اگر راکد باشند)
 7. ماهیهای بسیار بزرگ و یا بسیار کوچک پرخار نیز بد بوده و بهتر است از مصرف آنها اجتناب شود.
 8. طبیعت مطلق آن سرد در اول و تر در دوم می‌باشد.
 9. ماهی دریا و آب شور، برودت و رطوبتش کمتر است و بعضی نسبت به بعضی گرم‌تر می‌باشند.
 10. .ماهی نمک زده از هر نوع که باشد گرم و مایل به خشکی است و ماهی نمک زدة کهنه گرم و خشک می‌باشد.
 11. کباب ماهی تازه، سریع‌‌الهضم و صالح‌‌الکیموس و مرطب و چاق کننده و تولید کننده منی مخصوصاً در زنان می باشد.
 12. در افراد گرم مزاج سبب تقویت نیروی جنسی و نعوظ می‌شود.
 13. مصلح اخلاط گرم بوده و برای زخم نای ناشی از حرارت مفید است.
 14. جهت سل، دق، سرفه خشک، ضعف کبد و کلیه که از حرارت باشد مفید است.
 15. کباب آن با آب غوره و سماق جهت اسهال صفراوی و دموی مجرب است.
 16. و خوردن ماهی تازه و بریان با پیاز تازة سبز موجب افزایش تولید منی و تقویت نعوظ می‌شود.
 17. بهترین طریق مصرف ماهی بریان نمودن و کباب کردن بر آتش است که بر معده سبک‌تر از بریان نمودن در روغن می‌باشد.
 18. گوشت ماهی برای افراد با مزاج سرد و تر، مغز با مزاج تر و عصب و معدة بلغمی مضر است (مخصوصاً در افراد چاق).
 19. مصلح آن در مزاج بلغمی زنجبیل پرورده و گلقند و ترشی کبر و سرکه و گل‌پر و جاوشیر و امثال آنها می‌باشد.
 20. گرم مزاجان بهتر است ماهی را با سرکه مصرف نمایند.
 21. بالخاصیه سبب تشنگی می‌شود و رافع آن سرکه و آبکامه می‌باشد.
 22. آشامیدن آب بسیار بعد از آن بینهایت مضر بوده و موجب بیماریهای مزمن می‌گردد..
 23. مصرف ماهی همراه با شیر و تخم مرغ و یا گوشت سایر حیوانات بسیار مضر بوده و سبب بیماریهای مزمن می‌گردد.
 24. گوشت دم ماهی و حوالی باله‌ها به سبب حرکت زیاد آن نواحی لطیف تر است.
 25. اشخاصی که در اثر خوردن ماهی دچار تهوع می‌شوند می‌توانند جهت جلوگیری از این حالت از آب بِه یا آب زیره استفاده کنند.
 26. مداومت در خوردن ماهی، سبب ضعف معده و موجب برص و استسقاء می‌شود.

 

تخم مرغ

 • غذائیت تخم مرغ شبیه گوشت است.
 • بهترین تخم مرغ، آن است که بزرگ بوده و در همان روز از مرغ تولد کرده باشد.
 • حرارت هوا سبب فساد سریع آن می‌شود و برای جلوگیری از فاسد شدن آن می‌توان آن را در نمک قرار داد.
 • طبیعت زردة آن مرکب‌‌القوی و مایل به گرمی تا آخر درجه اول بوده و سفیدة آن سرد و تر در دوم و پوست بیرون آن در اولِ دوم، سرد و خشک است.
 • زرده تخم مرغ نیم برشت، صالح‌‌الکیموس و کثیر‌‌الغذاء بوده و فضولات کمی تولید می‌کند.
 • ، زرده تخم مرغ مقوی قلب و مغز بوده همچنین سبب تقویت نیروی جنسی می‌شود.
 • زرده تخم مرغ در شخصی که خون زیاد از او دفع شده بسیار مفید است.
 • بعد از تخم مرغ در خوبی تخم تذرو و دراج و تیهو و کبک به تخم مرغ خانگی شبیه هستند.
 • تخم اردک و مرغابی و تخمهای مشابه آنها غلیظ و دیرهضم بوده و بوی بدی دارند و تولید خلط فاسد می‌کنند.
 • تخم مرغی که با او خروس نباشد غذائیت آن کمتر از آن است که با او خروس باشد.
 • بهترین روش مصرف آن پختن به نحو نیم برشت است و برای تهیه تخم مرغ نیم برشت باید ابتدا آب را جوشانده سپس تخم مرغ را به مدت پنج دقیقه در آن بجوشانند.
 • تخم مرغی که بسیار جوشانده شود دیر هضم می‌گردد. و اصلاح ان با آویشن و فلفل و نمک می‌باشد.
 • تخم برای مزاجهای سرد و معده‌‌های ضعیف مضر بوده و در صورت ضرورت بهتر است با نمک و فلفل و سرکه و آبکامه بخورند که سبب لطیف شدن آن می‌شود.
 • تمامی تخمها موجب تقویت نیروی جنسی می‌شوند مخصوصاً تخم گنجشک، اما مداومت بر آن مضر می‌باشد.

 

مرکز مشاوره و درمان طب سنتی

تلفن : 44288369 - 44288368